Игри за Двама

В тази категория сме подбрали не само игри, които се играят с максимум двама играчи, ами и такива, които могат да се играят и с повече, но са особено добри за двама. Игрите за двама се делят на две основни категории:

- леки и бързи игрички, които обикновено са в малки кутийки, с малко компоненти;

- грандиозни конфликтни игри с по-дълго времетраене, често базирани на исторически събития или книги/филми.