Obscurio - настолна игра

  • 90.00 лв

Налично след

Брой играчи:  2 - 8

Времетраене:  40 мин

Възраст:  10+

Магьосникът е на път да ви хване! Намерете своя път сред илюзиите, но се пазете от предателя във вашите редици! Гримуарът насочва екипа си към изхода, като използва изображения, върху които посочва определени детайли. В сътрудничество другите играчи трябва да го намерят възможно най-бързо, като същевременно избягват да изберат грешните карти. Въпреки това член на отбора е предател, който иска да подведе останалите играчи. Голямо разнообразие от капани са на път към изхода на библиотеката, което прави комуникацията на играчите по-трудна! Obscurio е семейна игра, оригинален микс между комуникационна игра, базирана на изображения и тайна ролева игра, в която играчите трябва да бъдат внимателни, когато споделяте идеи с екипа си. Подкрепен от богато съдържание, Obscurio предлага ново преживяване в своя жанр, като поставя ударението върху детайлите на изображенията и постоянното съмнение, създадено от присъствието на предателя, общувайте ефективно и избягвайте илюзиите по пътя си да избягате от библиотеката на магьосника! 

The Sorcerer is out to get you! Find your way among the illusions, but beware of the traitor in your ranks!

The Grimoire guides their team towards the exit using images, upon which they point at certain details. Working together, the other players have to find the exit as quickly as possible while avoiding picking the wrong cards. However, a member of the team is a traitor looking to lead the other players astray. A wide variety of traps are on your way to the exit of the library, making player communication harder!

Obscurio is a family game, an original mix between an image-based communication game and a secret role game in which the players have to be careful when sharing ideas with their team. Supported by rich contents, Obscurio proposes a fresh new experience in its genre by putting the emphasis on the details of the images and the constant doubt created by the presence of the traitor.

Communicate efficiently and avoid the illusions on your way to escape the Sorcerer's library!


Също препоръчваме

Cortex Хари Потър - настолна игра

Cortex Хари Потър - настолна игра

Редовна цена 39.90 лв
Dominion Intrigue (Second edition) - разширение за настолна игра

Dominion Intrigue (Second edition) - разширение за настолна игра

Редовна цена 70.00 лв
Dominion (Second edition) - настолна игра

Dominion (Second edition) - настолна игра

Редовна цена 80.00 лв
Няма наличност
Chessex Gemini Polyhedral 7-Die Set - Blue-Gold with White - зарчета

Chessex Gemini Polyhedral 7-Die Set - Blue-Gold with White - зарчета

Редовна цена 16.00 лв
Chessex Gemini Polyhedral 7-Die Set - Copper-Steel with white - зарчета

Chessex Gemini Polyhedral 7-Die Set - Copper-Steel with white - зарчета

Редовна цена 16.00 лв