Catan: Градове и Рицари - Допълнение за 5 & 6 играча

Catan: Градове и Рицари - Допълнение за 5 & 6 играча

  • 39.00 лв

Налично след

Допълнение към разширението ” Градове и рицари” за 3/4 играча.
Приложимо само в комбинация с базисната игра „Катан” за 3/4 играча, плюс допълнението “Катан” за 5/6 играча,
плюс разширението ” Градове и рицари” за 3/4 играча.
Съвместимо с “Мореплаватели” за 3/4 и 5/6 играча.
Съвместимо с “Търговци и варвари”  за 3/4 и 5/6 играча.
 

Също препоръчваме