Wingspan European expansion - разширение за настолна игра

  • 44.00 лв

Налично след

Брой играчи:  1 - 5

Времетраене:  40 - 70 мин

Възраст:  10+

 

Не е самостоятелна игра, за да я играете Ви е небходима Wingspan.
В това първо разширение на Wingspan се увеличава обхвата на света, за да се включат царствените, красиви и разнообразни птици на Европа. Тези птици разполагат с разнообразие от нови способности, включително редица птици с кръгли способности, способности, които увеличават взаимодействието между играчите, и птици, които се възползват от излишните карти/храна. Заедно с новите бонус карти, те са проектирани да се разбъркват в оригиналните тестета карти (и карти от бъдещи разширения). Европейското разширение включва също допълнителна подложка за съхраняване на нарастващата колекция от птици (минало, настояще и бъдеще), както и 15 лилави яйца, допълнителни жетони за храна и колоритен нов панел за резултати, предназначен както за мултиплейър, така и за един играч - точкуване на играча.

In this first expansion to Wingspan, we increase the scope of the world to include the regal, beautiful, and varied birds of Europe. These birds feature a variety of new abili-ties, including a number of birds with round end abilities, abilities that increase interac-tion between players, and birds that benefit from excess cards/food. Along with the new bonus cards, they’re designed to be shuffled into the original decks of cards (andcards from future expansions). The European Expansion also includes an additional tray for storing the growing col-lection of birds (past, present, and future), as well as 15 purple eggs, extra food tokens, and a colorful new scorepad designed for both multi-player and single-player scoring.

Featured Components:
• 81 bird cards (all unique, all new)
• 15 egg miniatures (purple)
• 5 bonus cards
• 4 Automa cards
• 1 custom tray with lid
• 1 scorepad (multi-player on one side, solo on the other)
• 1 rulebook
• 5 goal tiles
• 38 food tokens
• 1 reference tile


Също препоръчваме

Няма наличност
Mystic Scrolls - настолна игра

Mystic Scrolls - настолна игра

Редовна цена 47.00 лв
Няма наличност
Era: Medieval Age - настолна игра

Era: Medieval Age - настолна игра

Редовна цена 120.00 лв
Няма наличност
Sushi Roll - настолна игра

Sushi Roll - настолна игра

Редовна цена 40.00 лв
Wingspan Oceania expansion - разширение за настолна игра

Wingspan Oceania expansion - разширение за настолна игра

Редовна цена 59.00 лв
Няма наличност
That's Pretty Clever - настолна игра - Pikko Games

That's Pretty Clever - настолна игра

Редовна цена 35.00 лв